Loyihalar

Портал открытых данных Республики Узбекистан
Ishlab chiqish
O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali
Портал открытых данных Республики Узбекистан

Ma'lumotlar to'plami

4 105

Tashkilotlar

154

Yuklanildi

70 874

Единый регистр справочников и классификаторов
Ishlab chiqish
Ma’lumotnomalar va klassifikatorlar yagona registri
Единый регистр справочников и классификаторов

Ma'lumotnomalar va tasniflagichlar

40

Mas'ul agentliklar

15

Единая система идентификации One ID
Ishlab chiqish
Yagona identifikatsiya tizimi
Единая система идентификации One ID

Tizimdagi foydalanuvchilar

3 153 305

Ro'yxatdan o'tish (bugun)

693

Единый реестр информационных систем и ресурсов
Ishlab chiqish
Axborot tizimlari va resurslarining yagona reestri
Единый реестр информационных систем и ресурсов

Axborot tizimlari

201

Axborot resurslari

7

Davlat organlari

66

Единый портал интерактивных государственных услуг
Национальный правовой информационный центр